Mức phí cho việc mời gia sư về nhà dạy kèm tiếng pháp cá nhân hoặc theo nhóm của trung tâm gia sư chúng tôi đề xuất đã tham khảo nhiều bảng học phí của trung tâm khác nên đưa ra mức học phí hợp lý cho nhiều học viên.
Trung tâm gia sư chúng tôi đã hoạt động lâu năm trong ngành nên có nhiều giáo viên giỏi đáp ứng được hết các yêu cầu từ phía học viên, chúng tôi cam kết giới thiệu gia sư giỏi nhất mà không để các bạn chờ lâu.

>> Xem thêm học phí dạy kèm tiếng anh tại trung tâm gia sư Thăng Long

Sau đây là bảng học phí tham khảo:
1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:
LớpSinh viênGiáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 5800.0001.500.000
Lớp: 6,7,8, 9900.0001.500.000
Lớp: 10, 11, 121.200.0001.800.000
Lớp: LTDH1.500.0002.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học1.500.0002.000.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

LớpSinh viênGiáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 51.000.0002.000.000
Lớp: 6, 7, 8, 91.200.0002.000.000
Lớp: 10, 11, 121.500.0002.400.000
Lớp: LTDH2.000.0002.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học2.000.0002.500.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

LớpSinh viênGiáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4, 51.300.0002.000.000
Lớp: 6,7,8, 91.500.0002.500.000
Lớp: 10, 11, 122.000.0003.000.000
Lớp: LTDH2.500.0003.200.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học2.500.0003.200.000